• CSM Router

  Cung cấp giải pháp truy cập mạng internet ổn định và mạnh mẽ
  Là trung tâm kết nối và điều khiển trong hệ thống quản lý và điều khiển IoT

  Giá: 4,500,000 đ
 • VBLUno51

  Được tạo ra với mục đích giúp cho các lập trình viên dễ dàng tiếp cận công nghệ BLE

  Giá: 490,000 đ
 • Board BLE Module CMSIS-DAP

  Giúp cho việc nạp code vào BLE module dễ dàng hơn

  Giá: 259,000 đ