HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:
  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
  • Còn trong thời hạn bảo hành.
  • Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa hoặc sản phẩm đã kích hoạt Bảo hành điện tử.
  • Tem bảo hành (và tem niêm phong) của nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành
  • Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.
  • Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
  • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Hãng.
  • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.
  • Các chi phí vận chuyển sản phẩm bảo hành giữa quý khách và bộ phận bảo hành.